Informacje dotyczące ochrony danych

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych

Podczas korzystania z niniejszej strony, w celu polepszania naszego internetowego wizerunku, zbierane są następujące informacje statystyczne:

  • Liczba odwiedzających poszczególne strony internetowe
  • Używany system operacyjny i przeglądarka stron internetowych
  • Dostawca Internetu, data i czas wizyty

W celu dokonania oceny korzystania z tej witryny internetowej Grupa BENTELER wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy stron Google Inc. („Google”). BENTELER otrzymuje raporty na temat Państwa aktywności w witrynie, aby umożliwić dostosowanie strony internetowej do Państwa potrzeb.

Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe zwane „cookies”, które są przechowywane na Państwa komputerach i umożliwiają analizę tego, w jaki sposób korzystają Państwo z witryny. Informacje na temat korzystania z witryny generowane przez pliki cookies są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Na zlecenie administratora witryny Google użyje tych informacji do dokonania oceny, w jaki sposób korzystają Państwo z witryny, zgromadzenia raportów na temat korzystania z witryny, a także świadczenia na rzecz administratora witryny innych usług związanych z wykorzystywaniem witryny oraz Internetu.

Ochrona danych osobowych

Dla Google Analytics aktywowana została funkcja anonimizacji IP, która ma za zadanie chronić dane osobowe użytkowników i uniemożliwić jakiekolwiek powiązanie z konkretnym użytkownikiem. Gdy funkcja anonimizacji IP jest aktywna, Google skróci Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a dopiero potem prześle go do serwera.

Pełny adres IP jest przekazywany wyłącznie do serwera Google w Stanach Zjednoczonych, a w wyjątkowych przypadkach również jest tam skracany. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi od Google.

W przypadku gdy będziemy posiadać jakiekolwiek inne dane osobowe użytkowników naszej witryny, nie będziemy łączyć ich z danymi na temat monitorowania witryny internetowej ani innymi danymi niestanowiącymi danych osobowych.

Brak zgody na monitorowanie i analizę aktywności w witrynie (zgłoszenie sprzeciwu)

Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu wszystkich pików cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Należy pamiętać, że może to uniemożliwić pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej i innych witryn internetowych. Dodatkowo mogą Państwo zapobiec przekazywaniu Google danych wygenerowanych przez cookies w związku z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wykorzystywanie funkcji reklamowych Google Analytics

Oprócz standardowych funkcji Google Analytics, witryna wykorzystuje również funkcje wspierające reklamę w oparciu o zainteresowania oraz reklamę opartą na aktywności użytkowników w Internecie. W ramach tych funkcji Google Analytics wykorzystuje pliki cookies od zewnętrznego dostawcy z DoubleClick i na ich podstawie ocenia dane na temat aktywności użytkowników w różnych witrynach internetowych. Dane te służą do tworzenia zestawień statystycznych obejmujących dane demograficzne oraz obszary zainteresowania użytkowników witryn.

Wyraźnie oświadczamy, że nie mamy dostępu do danych pojedynczych użytkowników, a wykorzystywane przez nas dane statystyczne nie mogą zostać powiązane z konkretnymi użytkownikami.

Część osób po odwiedzeniu naszej witryny zauważy, że nasza reklama wyświetla się również w innych przeglądanych przez nie witrynach. Ten rodzaj reklamy to tak zwany remarketing lub retargeting.  Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wyświetlanie tego typu reklam, mogą Państwo wykorzystać jeden ze sposobów podanych powyżej i dokonać dezaktywacji monitorowania aktywności użytkowników w witrynach. Google oferuje również możliwość niezależnego zarządzania cookies i określania własnych preferencji reklamowych: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads/.

Ochrona

Aby zapobiec przypadkowej lub umyślnej manipulacji nieuprawnionych osób, Grupa BENTELER wykorzystuje środki technicznego i organizacyjnego bezpieczeństwa w celu ochrony dostarczanych przez ciebie i przechowywanych przez firmę BENTELER danych osobowych. Wraz z ciągłym rozwojem technicznym, sukcesywnie ulepszane są również stosowane przez nas środki bezpieczeństwa.

Dane osobowe

Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane przez grupę BENTELER, o ile dostarczycie  je nam Państwo za pośrednictwem naszej strony internetowej. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej ochrony danych poufnych i osobowych, o ile zostały one do nas przesłane za pośrednictwem nieszyfrowanej poczty elektronicznej lub nieszyfrowanego połączenia internetowego.

Przetwarzanie danych przez osoby trzecie

Grupa BENTELER angażuje zewnętrznych dostawców usług w proces przetwarzania danych. Grupa BENTELER nakłada na te podmioty wymóg, aby dane osobowe zebrane w czasie przetwarzania były wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem oraz aby zapewniona została odpowiednia ochrona danych zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Prawo do informacji

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi każda zainteresowana osoba ma prawo otrzymać od Grupy BENTELER pisemną informację na temat istnienia i zawartości zbioru danych osobowych dotyczących jej osoby. Jeśli, pomimo naszych starań, jesteśmy w posiadaniu Państwa nieprawidłowych danych, po przesłaniu do nas stosownego wniosku wprowadzimy poprawki, zablokujemy je lub usuniemy.

Pytania i sugestie dotyczące ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych skontaktuj się z Korporacyjnym Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych BENTELER Deutschland GmbH, 33102 Paderborn lub wyślij wiadomość e-mail na adres: datenschutz@BENTELER.com