Wyłączenie odpowiedzialności

Firma BENTELER Distribution International GmbH dokłada wszelkich starań, aby zamieszczać dokładne i pełne informacje na niniejszej stronie internetowej. Jednakże nie składa jakichkolwiek deklaracji ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, w tym w linkach hiperłączy użytych bezpośrednio lub pośrednio z poziomu niniejszej strony internetowej, są dokładne, pełne lub aktualne. Firma BENTELER Distribution International GmbH może wprowadzać zmiany w treści informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej w dowolnym momencie, bez powiadomienia, nie zobowiązując się do aktualizowania tych informacji. Linki hiperłączy zamieszczone w treści niniejszej strony internetowej służą wyłącznie zapewnieniu wygody użytkowania, a dodanie jakiegokolwiek odnośnika przekierowującego na określoną stronę internetową nie oznacza zatwierdzenia tej strony internetowej przez firmę BENTELER Distribution International GmbH. Firma BENTELER Distribution International GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na jakiejkolwiek stronie internetowej, do której zamieszczono odnośnik lub za jakikolwiek odnośnik tam zamieszczony.

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Istnieje jednak możliwość wydrukowania i pobrania fragmentów materiałów zamieszczonych w różnych obszarach serwisu wyłącznie na własny użytek w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne formy powielania, redystrybucji, retransmisji lub publikacji jakichkolwiek pobranych materiałów są ściśle zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez firmę BENTELER Distribution International GmbH. Zobowiązujesz się do niemodyfikowania i nieusuwania żadnych informacji dotyczących praw własności z materiałów pobranych z serwisu. W żadnym wypadku firma BENTELER Distribution International GmbH nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek specjalne, pośrednie lub wynikłe szkody albo inne szkody będące wynikiem utraty korzystania lub braku możliwości korzystania z danych lub korzyści wynikających z umowy, zaniedbania bądź innego złożonego działania będącego wynikiem korzystania z lub udostępniania dokumentów, usług lub informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.


WYDAWCA

BENTELER Distribution International GmbH
Heltorfer Straße 1
40472 Düsseldorf
Niemcy

Telefon: +49 211 31114 0
E-mail: distribution.international@BENTELER.com

BENTELER Distribution International GmbH, Düsseldorf, Niemcy
Rejestr handlowy — Düsseldorf (HRB 65758)
Numer NIP DE 812 866 606


REDAKCJA

BENTELER Distribution International GmbH
Heltorfer Straße 1
40472 Düsseldorf
Niemcy

Telefon: +49 211 31114 0
E-mail: distribution.international@BENTELER.com
Agencja internetowa: sitegeist media solutions GmbH, Hamburg
© Copyright 2013, BENTELER Distribution GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.