Dostawy rur stalowych do zastosowań w konstrukcjach stalowych i inżynierii budowlanej

Firma BENTELER Distribution to posiadający doświadczenie dostawca kształtowników zamkniętych do zastosowań w konstrukcjach stalowych i inżynierii budowlanej. Posługując się własną specjalistyczną wiedzą z zakresu materiałów i obróbki, a także znajomością obowiązujących zasad i przepisów, takich jak: Eurokody i Wykaz reguł sztuki budowlanej, oferujemy naszym klientom produkty i usługi idealnie odpowiadające określonym przez nich wymaganiom.


Rury kwadratowe, prostokątne i okrągłe

  • Specyfikacje dostaw: EN 10219-1/-2, EN 10210-1/-2, EN 10305-5, rury ze szwem lub bez szwu, w wykonaniu okrągłym, kwadratowym i prostokątnym
  • Gatunki stali: S235, S275, S355, E235, E275; inne gatunki są dostępne na zamówienie

Produkty poddane obróbce i elementy prefabrykowane

  • Cięcie: na wymiar, jak również cięcie pod kątem i cięcie profilowe, autogeniczne lub laserem
  • Obróbka strumieniowo-ścierna i zabezpieczanie: typ obróbki w zależności od oczekiwań klienta
  • Gotowe elementy: oprócz produktów poddanych obróbce dostarczamy też elementy prefabrykowane; typ elementu na podstawie rysunku dostarczonego przez klienta

Usługi dodatkowe 

  • Specjalne aprobaty i badania materiałów: Dodatkowe kontrole i badania są przeprowadzane przez naszych certyfikowanych partnerów działających na rzecz zapewniania jakości przemysłowej — lub na zamówienie na miejscu u klienta.
  • Doradztwo techniczne i wsparcie rozwoju: Wszędzie tam, gdzie wymiary normatywne nie mają zastosowania, ze swojej strony zapewniamy Państwu wsparcie w rozwijaniu produktów w postaci rur stalowych dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb.
  • Usługi logistyczne: W razie konieczności istnieje możliwość zapewnienia wsparcia za pośrednictwem międzynarodowej sieci Grupy BENTELER Distribution — efektywnie i niezawodnie.