Podnieś lokalny poziom jakości świadczonych usług dzięki globalnemu zarządzaniu

Czy dysponujecie Państwo obiektami produkcyjnymi w więcej niż jednym państwie? Jeżeli tak, również Państwo możecie skorzystać z oferowanego przez nas zintegrowanego rozwiązania z zakresu zarządzania globalnymi usługami związanymi z obsługą klienta. Współpraca z głównym dostawcą pozwala nie tylko obniżać koszty administracyjne i nakłady finansowe, lecz także podnosić lokalny poziom jakości. 


Argumenty świadczące na korzyść wzajemnej współpracy międzynarodowej

Centralny negocjator: Ze swojej strony zapewniamy centralny dział zamówień, a w nim doradcę odpowiedzialnego za uzgadnianie wszystkich międzynarodowych parametrów umów, takich jak struktury cenowe i ramy oceny wykonania.

Wsparcie lokalne: Względem Państwa lokalnych zasobów produkcyjnych nie zachodzą żadne zmiany. W określonej lokalizacji zapewniamy kontakt z kompetentnym i skutecznym partnerem biznesowym odpowiedzialnym za wszelkie kwestie operacyjne.

Znormalizowany wysoki poziom jakości: Naszym głównym celem jest zagwarantowanie we wszystkich państwach spójnych wysokich standardów obejmujących produkowane przez nas rury stalowe oraz świadczone przez nas usługi. Z tego powodu wszystkie współpracujące z nami przedsiębiorstwa zobowiązują się do przestrzegania wysokich międzynarodowych standardów.

Ulepszone warunki zakupu: Gwarantujemy konkurencyjne, lokalne ceny. Ponadto, odnosicie Państwo korzyści wynikające z pozytywnych efektów cenowych, większych i możliwych do ujęcia w ramach projektu, wartości zleceń.

Pozytywne efekty kosztów: Wybór współpracy z partnerem międzynarodowym pozwala obniżać koszty ponoszone na rzecz procesów i administracji do minimum. Oszczędzacie Państwo czas i pieniądze.